Wednesday, 06/07/2022 - 18:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa Nam

Thời khóa biểu tuần 20 năm 2018-2019

Thời Khóa biểu học ki II năm học 2018-2019 bắt đầu thực hiện từ tuần 20

TH
TIẾT

7A5

(Huy)

8A1

(Hà)

8A2

(Cúc)

8A3

(Hằng)

8A4

(Viên)

9A1

(Mỹ)

9A2

(Thảo)

9A3

(Nhung)

9A4

(N.Thủy)

 

2

1

P.Anh - Yến3

ChCờ - Hà

ChCờ - Cúc

ChCờ - Hằng

ChCờ - Viên

ChCờ - Mỹ

ChCờ - Thảo

ChCờ - Nhung

ChCờ - N.Thủy

 

2

P.Anh - Yến3

Sử - Hà

Toán - Hùng

Sử - Viên

Hoá - Lan

Địa - Mỹ

Toán - Thảo

Văn - Nhung

Địa - Vinh

 

3

P.Văn - Huy2

Hoá - Lan

Văn - Cúc

Anh - Chuyên

Tin - Hằng

Thể - Thọ

Sử - Viên

Toán - Vui

Lí - N.Thủy

 

4

P.Văn - Huy2

Toán - Vui

Văn - Cúc

Toán - Hằng

Anh - Yến

Sử - Viên

Văn - Xoan

Thể - Thọ

GDCD - Đàm

 

5

 

Anh - Chuyên

Tin - Hằng

Hoá - Lan

Văn - Huy

Văn - Xoan

GDCD - Viên

GDCD - Đàm

Văn - Cúc

 

3

1

 

Thể - Duy

Toán - Hùng

Văn - Xoan

Văn - Huy

Toán - Vui

Toán - Thảo

Lí - Hường

Anh - Chuyên

 

2

 

Văn - Cúc

Địa - Vinh

Tin - Hằng

Văn - Huy

Hoá - Lan

Văn - Xoan

Toán - Vui

Thể - Thọ

 

3

 

Toán - Vui

Hoá - Lan

Toán - Hằng

CNghệ - V.Ngọc

Lí - Hường

Nhạc - Nam

Anh - Chuyên

Hoá - Bằng

 

4

 

Địa - Mỹ

Thể - Duy

CNghệ - V.Ngọc

Địa - Vinh

Văn - Xoan

Thể - Thọ

Hoá - Bằng

Văn - Cúc

 

5

 

Hoá - Lan

CNghệ - Hường

Địa - Vinh

Toán - Vui

Văn - Xoan

CNghệ - V.Ngọc

Địa - Mỹ

Văn - Cúc

 

4

1

 

GDCD - Hà

Anh - Chuyên

Thể - Duy

Lí - Hường

Sử - Viên

Tin - Tám

Toán - Vui

Nhạc - Nam

 

2

 

CNghệ - Hường

Văn - Cúc

Anh - Chuyên

Thể - Duy

Tin - Tám

Sử - Viên

Nhạc - Nam

Sử - Hà

 

3

 

Văn - Cúc

Thể - Duy

Văn - Xoan

Toán - Vui

Nhạc - Nam

Anh - T.Thủy

Anh - Chuyên

Hoá - Bằng

 

4

 

Toán - Vui

Sinh - Hạnh

Tin - Hằng

Sinh - Bằng

Anh - Chuyên

Văn - Xoan

Lí - Hường

Toán - Gấm

 

5

 

Anh - Chuyên

Tin - Hằng

Sinh - Bằng

Anh - Yến

Toán - Vui

Văn - Xoan

Sinh - Hạnh

Văn - Cúc

 

5

1

Tin - Thịnh

Thể - Duy

Văn - Cúc

MT - Tâm

Toán - Vui

CNghệ - V.Ngọc

Địa - Mỹ

Sinh - Hạnh

Toán - Gấm

 

2

MT - Tâm

Sinh - Hạnh

Toán - Hùng

Sinh - Bằng

Anh - Yến

Toán - Vui

Lí - Hường

Văn - Nhung

CNghệ - N.Thủy

 

3

Toán - Duẩn

Tin - Thịnh

Địa - Vinh

Toán - Hằng

Thể - Duy

Thể - Thọ

Sinh - Hạnh

Hoá - Bằng

Anh - Chuyên

 

4

Địa - Lan

Lí - N.Thủy

Anh - Chuyên

Thể - Duy

Văn - Huy

Văn - Xoan

Toán - Thảo

Tin - Thịnh

Sinh - Hạnh

 

5

HĐ - Huy

Anh - Chuyên

Lí - N.Thủy

Nhạc - Nam

Sinh - Bằng

Sinh - Hạnh

Hoá - Lan

Sử - Hà

Tin - Thịnh

 

6

1

 

Toán - Vui

Sinh - Hạnh

Văn - Xoan

GDCD - Hà

Lí - Hường

Hoá - Lan

Văn - Nhung

Toán - Gấm

 

2

 

MT - Tâm

Sử - Hà

Văn - Xoan

Nhạc - Nam

Hoá - Lan

Thể - Thọ

Toán - Vui

Sinh - Hạnh

 

3

 

Tin - Thịnh

MT - Tâm

Lí - Hường

Địa - Vinh

Toán - Vui

Sinh - Hạnh

Thể - Thọ

Sử - Hà

 

4

 

Sinh - Hạnh

Nhạc - Nam

Hoá - Lan

Toán - Vui

Văn - Xoan

Lí - Hường

Tin - Thịnh

Thể - Thọ

 

5

 

Nhạc - Nam

Hoá - Lan

Địa - Vinh

MT - Tâm

Sinh - Hạnh

Văn - Xoan

Sử - Hà

Tin - Thịnh

 

7

1

 

Địa - Mỹ

GDCD - Hà

Toán - Hằng

Hoá - Lan

Anh - Chuyên

Tin - Tám

CNghệ - N.Thủy

Văn - Cúc

 

2

 

Văn - Cúc

Toán - Hùng

Anh - Chuyên

Sử - Viên

Tin - Tám

Anh - T.Thủy

Văn - Nhung

Lí - N.Thủy

 

3

P.Toán - Duẩn2

Văn - Cúc

Anh - Chuyên

GDCD - Hà

Tin - Hằng

GDCD - Viên

Toán - Thảo

Văn - Nhung

Toán - Gấm

 

4

P.Toán - Duẩn2

HĐ - Hà

HĐ - Cúc

HĐ - Hằng

HĐ - Viên

HĐ - Mỹ

HĐ - Thảo

HĐ - Nhung

HĐ - N.Thủy

 

5

 

SHL - Hà

SHL - Cúc

SHL - Hằng

SHL - Viên

SHL - Mỹ

SHL - Thảo

SHL - Nhung

SHL - N.Thủy

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 07 : 59
Năm 2022 : 364.830