Thứ tư, 06/07/2022 - 17:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa Nam
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 đề cương ôn tập giữa kì 2 toán 7 06/07/2022
2 Đề cương ôn tập giữa kì 2 môn toán 8 06/07/2022
3 đề cương ôn tập giữa kì tin học lớp 9 06/07/2022
4 Đề cương ôn tập giữa kì môn tin học lớp 8 06/07/2022
5 ôn tập ngữ văn 8 06/07/2022
6 ôn tập ngữ văn 7 06/07/2022
7 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TIẾNG ANH 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 HKI- (2019-2020) 06/07/2022
8 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TIẾNG ANH8 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 8 HKI- (2019-2020) 06/07/2022
9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TIẾNG ANH 7 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 7HKI- (2019-2020) 06/07/2022
10 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TIẾNG ANH 6 CŨ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 CŨ HKI- (2019-2020) 06/07/2022
11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIỂM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIỂM HKI- (2019-2020) 06/07/2022
12 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH KHỐI 7 HỌC KỲ II- NĂM 2018- 2019 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH KHỐI 7 HỌC KỲ II- NĂM 2018- 2019 06/07/2022